سردخانه سردخانه مرکز ثبت آگهی و خرید فروش سردخانه کشور

سردخانه – سردخانه – مرکز ثبت آگهی و خرید فروش سردخانه کشور
سردخانه ثابت, سردخانه ثابت کانکسی

برای احداث سردخانه کانکسی با توجه به نوع کاربری آن، نیاز به تجهیزات خاصی دارد و قیمت معین و دقیقی برای احداث آن وجود ندارد. در نتیجه میوه های تحت تیمار، از نظر اسیدیته قابل تیتراسیون، میزان مواد جامد محلول، اندیس رسیدگی و میزان پروتئین با هم تفاوت معنی داری دارند. ۵ــ تأثير افت ولتاژ را بر سيستم های اجرا و کنترل در سردخانه بيان کند. اساسى ترين شرط براى تنظيم گازها در يک سردخانه، نفوذناپذيربودن آن است به نحوى که توانايى کنترل غلظت گازها را داشته باشد. بررسی نتایج حاصل از تحقیق حاضر و سایر مطالعات در زمانها و شرایط مشابه نگهداری از جمله تهیه کتلت از ماهی کپور معمولی (معینی و بسیمی، 1383)، تهیه فیش برگر از کوسه ماهی خلیج فارس (معینی و فرزانفر، 1383)، تولید خمیر ماهی کپور سرگنده (تاج زاده نمین، 1386)، تولید خمیر از کپور نقرهای (قراگوزلو و معینی، 1388)، نیز تهیه فیش برگرهای خام بدون پوشش از ماهی کیجار منقوط (محمودزاده و همکاران، 1391) و تعیین تکنولوژی و مدت زمان ذخیرهسازی محصولات سوریمی از آنچوی (Kaba, 2006)، نشان میدهند که تمامی محصولات طی نگهداری در انجماد از نظر میزان TVN در محدوده مجاز برای مصرف بوده، قابل استفاده هستند و اگرچه برای محصولات حاصل از گوشت چرخ شده ماهی، میزان TVN میتواند عامل باثبات تعیین زمان ماندگاری باشد، لیکن با توجه به تغییرات احتمالی در سردخانه، لزوم ارزیابی سایر شاخصهای فساد نیز ضروری است.

سردخانه ثابت کانکسی

 Post was g en​erat ed with G​SA Content G᠎enerator DE​MO !

ثبات شرایط انجماد و سردخانه میتواند تاثیر مثبت و کاهشی در جمعیت باکتریهای سرمادوست داشته باشد (هدایتی فرد، 1382) و بالعکس در سردخانههای غیرصنعتی به دلیل تغییرات شرایط محیطی امکان نوسانات جمعیت میکروارگانیزمی نیز وجود دارد(Huss, 1994) . تزریق گاز دیاکسید کربن به فضای سردخانه و ایجاد فشار مثبت از این طریق و در نتیجه کاهش میزان اکسیژن در سردخانه. قسمت گاز از قسمت تبخيرکننده دريافت شده و با افزايش فشار از قسمت رانش، خارج می شود. ترکیب اسیدهای چرب بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی(USP26-NF21 Supplement- Capillary Gas Chromatography) با دتکتور یونش شعلهای(FID) با لوله موئینه و ستون 50 متر در 25/0 میلیمتر صورت گرفت (Moini, 2007 Hedayatifard and)، بطوریکه پس از استخراج چربی، متیل استرهای اسیدچرب توسط استری شدن و آنالیز اسیدهای چرب نمونهها توسط GC انجام شده، هلیوم به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفت. از گذشته تا کنون نیاز به سرد خانه میوه جهت استفاده در فصلهای که برداشت محصول انجام نمی شده ضروری بوده است.با گسترش صنعت و افزایش تعداد سردخانه ها دغدغه کشاورزان و باغداران جهت نگهداری طولانی مدت محصولات کاهش یافت و دیگر نیاز نبود تا تمام محصولات خود را یکجا، در بازار عرضه نمایند. پيش از انقلاب صنعتى، در جوامع روستايى، ذخيره سازى کالا محدود به نگه دارى مواد غذايى و بذرهاى مصرفى در زراعت بوده است ولى با پيشرفت صنعت و توليد انبوه کالاها، ضرورت ايجاد انبار به منظور نگه دارى طولانى مدت کالاها و بهره گيرى اقتصادى و تجارى از اين نگه دارى مشخص گرديده و جوامع صنعتى با توجه به ويژگى هاى اقتصادى خود ساخت سيلوها و انبارهاى مختلف را مورد توجه قرار داده اند.

به ارزیابان تذکر لازم در خصوص نحوه و نکات ارزیابی داده شد. این در حالی است که تهیه این نوع محصولات در خارج از کشور قدمت طولانی دارد و از جمله در تحقیقات سالهای اخیر میتوان به تعیین تکنولوژی تولید و مدت زمان ذخیره سازی محصولات سوریمی از آنچوی (Engraulis encrasicholus) (Kaba, 2006)، ارزیابی حداکثر مدت زمان نگهداری خمیر و کیک تهیه شده از ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) (Oyelese, 2006)، تغییرات شیمیایی و حسی فیش فینگر حاصل از کپور پرورشی در طول مدت انجماد (Tokur et al., 2006) و تهیه کتلت حاصل از انواع میگوها (Olayinka et al., 2009) اشاره نمود. از گوشت ماهیان پرورشی میتوان برای تولید خمیر ماهی استفاده کرد. باید بررسی کرد مقدار حجم ثابت روزانه در سردخانه چقدر است و در طول روز چه حجمی از محصولات وارد و خارج می شوند. علیرغم اینکه تمام شاخصهای شیمیایی کیفیت در بین هر 3 فرمولاسیون تهیه شده در محدوده مجاز قرار داشتند، علت تفاوت شاخص TVN عضله تازه ماهی با محصولات تولیدی میتواند ناشی از تغییرات محیطی شرایط تولید قلمداد شود. سردخانهها بر اساس سیکل تبرید تراکمی کار میکند و بسته به ظرفیت برودتی مورد نیاز میتواند از نوع فریونی، رک و یا آمونیاکی باشد.

در پژوهش کنونی از گوشت ماهی کپور سرگنده با نام علمی Aristichthys nobilis به منظور تهیه فیش کیک (Fish Cake) یا کتلت ماهی استفاده گردید. شاخص تیوباربیتوریک اسید یا TBA مربوط به اندازهگیری مقادیر آلدهیدهای آزاد شده است که در واقع محصول ثانویه اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع محسوب میشوند (Bremner, 2002). میزان محدودکننده این شاخص با قطعیت بیان نشده است، اما میزان 1 تا 2 mgMDA/kg مقدار محدودکننده این شاخص بیان شده است (هدایتی فرد، 1382؛ Goulas and Kantamimas, 2007). این در حالی است که اوزیرت و همکاران (2007) مقدار آن را تا 3 mgMDA/kg قابل پذیرش خواندند. همزمان بر روی فیله عضله کپور سرگنده آزمایشهای اندازهگیری ترکیبات غذایی از قبیل پروتئین و کربوهیدرات (پروانه، 1377)؛ چربی و رطوبت و پارامترهای کیفی همانند اندیس پراکسید (PV)، مواد ازته فرار (TVN) و مقادیر تیوباربیتوریک اسید (TBA) (AOAC, 2005) و همچنین شمارش کلی میکروبی (AOAC, 2005) صورت پذیرفت. نمونههای محصول منتخب نگهداری شده طبق زمانبندی در روزهای 30 ، 60 و 90 روز مورد آزمایشهای فوق قرار گرفتند. در طراحی سردخانهها موادی که در دمای بالاتر از صفر و زیر صفر نگهداری میشوند، کاملا جدا از هم بوده که با توجه به مساحت زمین قابل دسترس و نیاز مشتری طراحی میشود.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد کاربردهای سردخانه های ثابت لطفا از سایت ما دیدن کنید.

مطلب پیشنهادی

خرید آنتی ویروس نود 32 قیمت اجناس

خرید کردن آنتی ویروس نود 32 – ارزش اجناس خرید آنتی ویروس, خرید کردن لایسنس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.